به گزارش سرویس ورزشی برنا، الماس اوتشف و ژاسولان خدیربایف، نفرات دوم و سوم دسته 94 کیلوگرم از قزاقستان و الکسی کوزوف نفر چهارم این وزن از روسیه وزنه بردارانی بودند که نامشان از فهرست وزنه برداران دوپینگی قرار داشت.

به این ترتیب با حذف این اسامی از رده بندی رقابتهای جهانی، علی هاشمی که پیش از این در مکان هشتم قرار داشت به رده پنجم صعود می کند.

دیگر وزنه بردار کشورمان که در وزن خود با ارتقا مواجه می شود بهادر مولایی است. دوپینگ الکسی لوچف، قهرمان دسته فوق سنگین دنیا باعث شد مدال طلای این وزن به لاشا تالاخادزه از گرجستان برسد. بهادر مولایی نیز به یک پله صعود در مکان پانزدهم قرار گرفت.