به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) جواد فراز فاروجی (خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی (خوزستان)

55 کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان) حسین محمودی (تهران) میثم دلفانی (فارس)

60 کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)

66 کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)

74 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) مجید خلیلی (البرز)

84 کیلوگرم: مهدی محمد زاده (مازندران) کیوان رضایی (فارس)

96 کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) علیرضا عبدی (تهران) حامد احمدزاده (البرز)

120 کیلوگرم: مهران دیناروند (خوزستان) مجتبی رضایی (البرز)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: حسن حسین زاده- مهدی محمدی- جاسم امیری- مجید جهاندیده

سرپرست: مهدی شربیانی