به گزارش سرویس ورزشی برنا، صبح امروز 11 اسکواش باز دعوت شده به تیم پشتیبان اسکواش بزرگسالان، در نخستین آزمون آمادگی جسمانی در نظر گرفته شده از سوی کادر فنی این تیم شرکت کردند.

این آزمون در دو نوبت دیگر در بهمن و اسفند ماه سال جاری تکرار و سپس با برگزاری مسابقه انتخابی، نفرات اصلی و اردونشین مشخص و تمرینات این تیم تا رقابت های آسیایی پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است، در نهایت چهار اسکواش باز برتر به مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا که اواخر اردیبهشت ماه 1395 در کشور چین تایپه برگزار خواهد شد اعزام می شوند.