به گزارش سرویس ورزشی برنا، دیدار تیم های وحدت کاشمر و صنعت جوان ساری برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم وحدت کاشمر تخلفاتی مبنی بر پرتاب سنگ به داخل زمین که سبب وقفه در برگزاری شد، صورت گرفت. این تیم طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه 20 میلیونی برای تیم کارون اهواز
مسابقه تیم های کارون اهواز و بعثت کرمانشاه روز 15 آذرماه برگزار شد و تیم کارون اهواز به دلیل تخلفات تماشاگران مبنی بر ورود به داخل زمین و حمله ور شدن به داور مسابقه و فحاشی یکی از همراهان تیم، باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
 
محرومین سه جلسه ای برای کریم باقری
دیدار تیم های ملی پوشان تبریز و کارون اهواز روز هشتم آذرمان برگزار شد. به دلیل تخلف کریم باقری، بازیکن تیم ملی پوشان تبریز مبنی بر فحاشی و رفتار زننده به داور، طبق بند 4 ماده 66 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.