به گزارش سرویس ورزشی برنا، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل نادو درباره لیست داروهای ممنوعه در سال 2016 گفت: با توجه به اهمیت به روز بودن بحث مبارزه با دوپینگ و لزوم آگاهی ورزشکارانمان از تازه ترین فهرست مواد ممنوعه همزمان با آغاز سال نو میلادی متن فارسی این فهرست را بر روی پایگاه خبری فدراسیون جهت دسترسی عموم قرار دادیم، علاوه بر این کتابچه فهرست ممنوعه 2016 نیز در بین باشگاه ها، فدراسیون ها و هیات های ورزشی سراسر کشور توزیع خواهد شد.

نوروزی در ادامه درباره سیاست مبارزه با دوپینگ در این مجموعه اظهار داشت: با توجه به اینکه نهادهای بین المللی ورزش از جمله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و کمیته بین المللی المپیک (IOC) همواره تلاش دارند با تنگ کردن عرصه بر متخلفان- اعم از ورزشکاران و افراد پیرامون آنان- زمینه ورزش پاک را بیش از پیش فراهم آوردند ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران (نادو) نیز در ذیل ارزش های متعالی اسلامی و انسانی و همچنین در چارچوب تعهدات بین المللی خود در زمینه مبارزه با دوپینگ و شکل دهی رقابت عادلانه در محیط ورزش، همواره سعی دارد به بهترین شکل ممکن مانع شیوع و مصرف مواد نیروزا از سوی ورزشکاران شود.

نوروزی افزود: در این رابطه در کنار برخوردهای قهری و انضباطی شامل نمونه گیری و صدور احکام انضباطی که انجام آنها اجتناب ناپذیر است، با تکیه بر اصل "پیشگیری بهتر از درمان" همواره اطلاع رسانی و فعالیت های آموزشی را به عنوان یک اصل محوری مد نظر داشته است. گواه این مدعا انبوه دوره های آموزشی، مشاوره های رو در رو و غیر حضوری و انتشار بروشورها و نشریات آموزشی توسط کارشناسان ضد دوپینگ مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی و نادو در سراسر کشور است، امری که در نوع خود توانسته است بازدارندگی ملموسی در این حوزه داشته باشد.

دبیرکل نادو خاطرنشان کرد: هرچند این فرضیه وجود دارد که بسیاری از متخلفان دوپینگی آگاهانه مبادرت به استفاده از مواد نیروزا می کنند، معتقدیم در موضوع مبارزه با ضد دوپینگ نباید هیچ گاه آموزش و اطلاع رسانی را متوقف کرد بر این اساس سیاست اطلاع رسانی و فعالیت های آموزشی خود را به صورت دقیق و مستمر در سراسر کشور بویژه در سطح ملی ادامه خواهیم داد.