به گزارش سرویس ورزشی برنا با اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در سال 2015 و در بخش تورهای آسیایی میرصمد پورسیدی در بخش انفرادی اول شد. تیم پیشگامان و ایران نیز به ترتیب در رده بندی تیمی و کشوری عنوان نخست را کسب کردند تا ایران سه سهمیه المپیک در بخش جاده را به دست آورد.

 

* رده بندی انفرادی

1-میرصمد پورسیدی از پتروشیمی تبریز

2-جاکوب مارکزو از افریقا جنوبی (2)

3-اندریا پالینی از دبی (5)

4-حسین عسکری از پیشگامان (3)

6-رحیم امامی از پیشگامان (6)

11-حسین علیزاده از RTS تایوان (10)

21-اروین گودرزی از پیشگامان (19)

24-امیر کلاهدوز از پتروشیمی تبریز (22)

25-امیر زرگری از پیشگامان (23)

31-احد کاظمی از پتروشیمی تبریز(27)

45-اسماعیل چایچی از پیشگامان (50)

56-بهنام ملکی از پتروشیمی تبریز(52)

60-رامین مهربانی ازپیشگامان (56)

68-قادرمیزبانی از پتروشیمی تبریز(64)

73-مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز (71)

 

** رده بندی تیمی

1-پیشگامان 990.25 امتیاز(1)

2_دبی 839 امتیاز (7)

3-پتروشیمی تبریز 726 امتیاز(2)

38-شهرداری تبریز 64 امتیاز (38)

72-سپاهان 11 امتیاز (72)

 

** رده بندی کشورها

1-ایران 1655 امتیاز

2-قزاقستان 602 امتیاز

3-ژاپن 541 امتیاز