به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته انضباطی روز دوشنبه 14 دیماه برای بررسی شش پرونده تشکیل جلسه خواهد داد و 18 نفر به این جلسه دعوت شدند.

موضوع های این پرونده ها و زمان اختصاص داده شده برای هر جلسه به قرار زیر است:

** پرونده نخست، ساعت بررسی: 9 و 30 دقیقه

موضوع: حاشیه های ایجاد شده در دیدار دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در 6 دیماه

دعوت شدگان تیم بانک سرمایه: محمد خضرایی (سرپرست)، مصطفی کارخانه (سرمربی)، کامبیز یعقوبی و عباس برقی (مربی)، مهدی مهدوی، محمد موسوی و شهرام محمودی (بازیکنان)

** پرونده دوم، ساعت بررسی: 11

موضوع: حاشیه های ایجاد شده در دیدار دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در 6 دیماه

دعوت شدگان تیم پیکان تهران: امیر مهدی نفر (سرپرست)، پیمان اکبری (سرمربی)، فرهاد قائمی، سامان فائزی، فرهاد سال افزون و والریو ورمیگلیو (بازیکنان)

** پرونده سوم، ساعت بررسی: 12

موضوع: حاشیه های ایجاد شده در دیدار دو تیم شهرداری جوان ارومیه و ملوان تهران در لیگ دسته یک

دعوت شدگان تیم شهرداری جوان ارومیه: افشین خدایاری (سرپرست) و جاوید محسن نیا (سرمربی)

** پرونده چهارم، ساعت بررسی: 13

موضوع: حاشیه های ایجاد شده در دیدار دو تیم باریج اسانس کاشان و متین دامغان در لیگ دسته یک

دعوت شدگان متین دامغان: سرپرست تیم متین دامغان و احسان محمدی

** پرونده پنجم، ساعت بررسی: 13 و 30 دقیقه

موضوع: بررسی گزارش باشگاه باریج اسانس کاشان از احسان قلری و محمدرضا اسمی منش

دعوت شده باشگاه باریج اسانس کاشان: نماینده تام الاختیار باشگاه به همراه کلیه اسناد

** پرونده ششم، ساعت بررسی: 14

موضوع: بررسی گزارش باشگاه بارز کرمان از حسین رضوی

دعوت شده باشگاه گروه صنعتی لاستیک بارز کرمان: نماینده تام الاختیار باشگاه به همراه کلیه اسناد

در صورت حضور نیافتن نمایندگان باشگاه ها و نفرات دعوت شده در جلسه کمیته انضباطی، بر اساس آئین نامه سازمان لیگ عمل خواهد شد.