این صحنه مربوط به یکی از بازی تیم ملوان بندرانزلی در لیگ برتر فوتبال بانوان است. بدون هیچ توضیح اضافه!