به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری دباره وضعیت سوارکاری در ایران و شرایط این رشته صحبت کرد.

وی در ابتدا با اشاره به اسب های بومی اظهار داشت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت جهاد کشاورزی منعقدشده، اسب‌های بومی هر منطقه شناسنامه‌دار می‌شوند. مسئولان مربوطه در هر استان اسب‌های بومی استان را شناسایی و شناسنامه‌دار کنند.شناسنامه‌دار شدن بر قیمت اسب می‌افزاید و این افزایش قیمت در پرورش‌دهنده انگیزه و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند.

خلیلی با بیان اینکه بیش از 14 هزار اسب ورزشی در کشور داریم، افزود: بیش از 430 باشگاه سوارکاری در ایران وجود دارد. هزینه نگهداری این تعداد اسب بیش از چندین هزار میلیارد ریال است که بخش خصوصی برای پرورش این تعداد اسب سرمایه‌گذاری کرده است.

وی اظهار کرد: بیش از 95 درصد سرمایه گذاری‌های انجام شده در ورزش سوارکاری توسط مردم و بقیه مربوط به نیروهای مسلح و شهرداری‌هاست.

رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه در فرهنگ و دین نیز به اسب‌سواری سفارش شده است، گفت: اسب سواری از جمله معدود رشته های ورزشی هست که تا این اندازه توسط مردم و بخش خصوصی برای آن سرمایه گذاری شده است.