به گزارش سرویس ورزشی برنا، متن نامه اتحادیه جهانی پس از مکاتبه با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ(وادا ) به شرح زیر است:

فهرست ممنوعه، روش های ممنوعه شامل (دستکاری خونی، دوپینگ ژنی، دستکاری فیزیکی و شیمیایی)

- دستکاری فیزیکی و شیمیایی ممنوعه: انفوزیون های داخل وریدی و یا تزریق بیشتر از 50 میلی لیتر در هر 6 ساعت (به جز افرادی که به طور قانونی در دوره پذیرش بیمارستان، تحقیقات بالینی و یا عمل جراحی مجاز به استفاده آن هستند)

- طفره رفتن و یا خودداری از تحویل نمونه جمع آوری شده

- دخالت و یا تلاش برای دخالت در هر بخش کنترل دوپینگ (که شمال دخالت عمد در کار مسوول کنترل دوپینگ است.)

- تلاش به ترغیب هر ورزشکار در استفاده از مواد و روش های ممنوعه

- مربیان، پزشکان و به طور گسترده ورزشکاران موظف به رعایت قوانین مبارزه با دوپینگ اتحادیه جهانی هستند

- (معافیت مصرف درمانی)کشتی گیران سطح بین المللی که در رقابت های بین المللی شرکت می کنند باید وضعیت سلامت خود را در صورتی که نیازمند استفاده از مواد و یا روش ممنوع به جهت درمان هستند، به اتحادیه جهانی کشتی اعلام کنند.

- فدراسیون های ملی باید از تفهیم این قوانین و رعایت اصول بازی عادلانه از طرف ورزشکاران اطمینان کسب کنند.