به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های وزنه برداری استان های شرق کشور با حضور 7 تیم از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد و 2 تیم از استان سیستان و بلوچستان با شرکت 56 وزنه بردار به مدت یک روز (پنجشنبه 24 دی ماه) در شهر زاهدان برگزار می شود.

این مسابقات چند سالی است که در مناطق شرقی کشور به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی وزنه برداری استان های مذکور با حضور برترین وزنه برداران 6 استان برگزار می شود.