به گزارش سرویس ورزشی برنا، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز تشکیل جلسه دادند و در مورد مسائل مختلف صحبت کردند.

در این جلسه مقرر شد به اعضای تیم ملی فوتسال و سرمربی نفری 10 میلیون تومان پاداش بابت قهرمانی در آسیا پرداخت شود.