به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های دو و میدانی معلولین آسیا و اقیانوسیه با حضور 250 ورزشکار از 24 کشور از 17 تا 22 اسفند به میزبانی امارات برگزار شد و کاروان کشورمان با 29 ورزشکار خود ( 26 مرد و 3 زن ) موفق شد مقتدرانه بر سکوی اول این رقابت ها بایستد. سهم ورزشکاران نابینا وکم بینا در این دوره از رقابتها 5 طلا،4نقره و 2برنز بود که مدالهای کسب شده توسط دو ومیدانی کاران به شرح ذیل است:

نور محمد ارخی 2 مدال طلا و یک نقره در پرتانب وزنه ،دیسک و نیزه، آرش خسروی یک طلا ویک نقره دردو 100متر و 400متر، حمید اسلامی یک نشان نقره در 5000 متر، آریان لطفی یک نقره در وزنه و یک نشان برنز در دیسک، علی الهی یک مدال طلا در 1500 متر، مهدی مرادی یک برنز در دو 100 متربه دست آوردند.

پس از ایران، چین با 31 و هند با 30 مدال دوم و سوم شدند، ژاپن با 25 مدال چهارم شد و عنوان پنجم نیز به کشور میزبان، امارات، با 20 مدال رسید.