به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.
 
پنجشنبه27 اسفند
پالایش نفت آبادان-دکتر جمشیدی راد
گلاره ناظمی-معصومه جافری-الهام خلود-بهناز آبک-ناظر: آرزو فدائی
 
تعاونی احرار دهیاری رشت-آراد کرمان
فاطمه کمندی-سمیه طاهری- اعظم شکاری-فرحناز آتابای-ناظر: طاهره کشتی رانی
 
شهرداری البز زنجان-شهرداری تبریز
سمیه یدی-الهام مبارکی-لیلا ویسی-سهیلا عبدالهی- ناظر: روشنک درویش زاده
 
جمعه28 اسفند
ملی حفاری ایران-دانشگاه ازاد
مریم پورجعفریان-لیلا آقاجانلو-فریبا کعبی-زری فتحی-ناظر: غزال سرشار