به گزارش سرویس ورزشی برنا، نشست شورای آکادمی ملی فوتبال در حالی با حضور کلیه اعضا برگزار شد که محمدحسین علیزاده، گزارش کاملی از روند فعالیتهالی صورت گرفته نظیر برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری فستیوال های فوتبال پسران و دختران، نشستهای مختلف در جهت رشد و گسترش فوتبال پایه و همچنین حضور در پنل جوانان و توسعه کنفدراسیون فوتبال آسیا را ارائه کرد.

همچنین رئیس آکادمی ملی فوتبال در بخشی دیگر از گزارش خود در خصوص تجهیز و آماده سازی کمپ تیم های ملی و نحوه بازسازی زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال مطالبی را ارائه کرد. 
 
گفتنی است، علیزاده درباره برنامه های پیش روی این مرکز در سال آینده گفت: برگزاری همایش بین المللی علم و  فوتبال، برگزاری فستیوال پسران و دختران، راه اندازی و فعالیت سامانه مجازی مدارس فوتبال، ساماندهی و نظارت بر مدارس فوتبال، ادامه روند بازسازی فضای آکادمی ملی فوتبال به لحاظ فضا سازی هتل و زمین های تمرینی و همچنین اجرای برنامه های متعدد برای تیم های ملی فوتبال و فوتسال از فعالیتهایی است که در آکادمی ملی فوتبال انجام خواهد شد.
 
همچنین گزارش کامل مالی سال 94 آکادمی ملی فوتبال نیز به کلیه اعضا ارائه شد.