به گزارش سرویس ورزشی برنا، عباس آقاکوچکی هدایت ملی پوشان تیم بسکتبال با ویلچر را بر عهده گرفته است.

عباس خاکی به عنوان مربی و کمال عشق به عنوان سرپرست تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در بازی های پارالمپیک ریو منصوب و معرفی شدند.

بر این اساس اولین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با هدایت این کادر فنی، فرودین ماه سال ۹۵ برگزار خواهد شد.