به گزارش سرویس ورزشی برنا موفقیت حیرت انگیز لستر در فصل اخیر لیگ برتر سبب شده تا نام این تیم بر سر زبان ها بیفتد. بیش از همه این کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی لستر مورد توجه قرار گرفته. رانیری در لستر حالا یک برند است.  یک قصاب محلی، سوسیس هایی به نام رانیری تولید کرده و آن را تبلیغ می کند!

Ranieri1