به گزارش سرویس ورزشی برنا جمع مدال‌های طلای کاروان ایران تا پایان روز سوم رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی معلولین به عدد ۹ رسید.

در سومین روز از رقابت‌های بین المللی دوومیدانی معلولین فزاع امارات، ملی‌پوشان کشورمان به 2 مدال طلا، 7 نقره  و 3 برنز دست یافتند و نتایج زیر حاصل شد:

محمد حسین فیروزی، مدال طلا ماده پرتاب دیسک کلاس F53، با رکورد 81 متر و 15 سانتی‌متر

اسدالله عظیمی، مدال نقره ماده پرتاب دیسک کلاس F53، با رکورد 38 متر و 15 سانتی‌متر

حسن صادقی، مدال طلا ماده پرتاب دیسک، کلاس F55، با رکورد 97 متر و 32 سانتی‌متر

احمدی بهاروند، مدال برنز، ماده پرتاب دیسک، کلاس F55، با رکورد 64 متر و 31 سانتی‌متر

مهران نکویی مجد، مدال نقره ماده پرتاب وزنه کلاس F35، با رکورد 15 متر و 13 سانتی‌متر

مهران نکویی مجد، مدال نقره، ماده پرتاب نیزه، کلاس F35، با رکورد 19 متر و 34 سانتی‌متر

زهرا کیانی، مدال نقره ماده پرتاب نیزه کلاس F53T، با رکورد 73 متر و 9 سانتی‌متر

سامان پاکباز، مدال نقره ماده پرتاب وزنه کلاس T12 با رکورد 48 متر و 15 سانتی‌متر

محمد فتحی گنجی، مدال نقره ماده پرتاب نیزه کلاس F46، با رکورد 50 متر و 50 سانتی‌متر

زهرا کیانی، مدال برنز ماده پرتاب وزنه کلاس F52/53، با رکورد 4 متر و 5 سانتی‌متر

علیرضا قلعه‌ناصری، مدال نقره، کلاس F56، با رکورد 30 متر و 39 سانتی‌متر

فرهاد کهریزی، عنوان ششم ماده پرتاب وزنه کلاس F36، با رکورد 40 متر و 10 سانتی‌متر

امید ظریف، مدال برنز ماده دو 200 متر، کلاس T14

ابراهیم طهمورثی، عنوان پنجم ماده پرتاب نیزه کلاس F46، با رکورد 26 متر و 39 سانتی‌متر

فرشته مرادی، عنوان هفتم ماده پرتاب نیزه کلاس F34، با رکورد 30 متر و 39 سانتی‌متر

بهمن انصاری، عنوان پنجم، ماده دو 200 متر، کلاس T37 با رکورد 27 ثانیه و 7صدم ثانیه

مهسا روشنایی، عنوان ششم دو 200 متر کلاس T12 با رکورد 31 ثانیه و 58صدم ثانیه

فاطمه کهریزی، عنوان ششم، پرتاب وزنه کلاس F36، با رکورد 10 متر و 40 سانتی‌متر

حمید صمدیان‌پور، عنوان پنجم ماده پرش طول، کلاس T46 با رکورد 6 متر و 33 سانتی‌متر

محسن میرزایی، عنوان هفتم ماده پرش طول، کلاس T46، با رکورد 6 متر و 11 سانتی‌متر

 

کاروان ایران با 43 ورزشکار در این رویداد بزرگ ورزشی که پس از پارالمپیک و مسابقات جهانی، سومین مسابقه بزرگ در دوومیدانی معلولین به شمار می‌رود، حضور یافته است.