به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم رهپویان رضوانشهر و نیروی زمینی تهران روز 15 فروردین ماه برگزار شد.تیم رهپویان رضوانشهر به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جریمه و محرومیت برای تیم کیمیا فرآیند 
 
رقابت دو تیم کیمیا فرآیند و بادران روز 29 فروردین ماه برگزار شد. به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری از تیم کیمیا فرآیند، این تیم به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل تخلفات تماشاگران تیم کیمیا فرآیند به خاطر تخلف تماشاگرانش، فحاشی و پرتاب اشیا در داخل زمین بازی که سبب اختلال مسابقه شد. کمیته انضباطی  این تیم را به دو جلسه محرومیت از همراهی تماشاگرانش محروم کرد و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.گفتنی است،عزیز-مربی تیم کیمیا فرآیند نیز به دلیل اعتراض به داور بازی که منجر به اخراجش شد به توبیخ کتبی و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 
جریمه نقدی برای نفت امیدیه و رهپویان رضوانشهر
 
مسابقه تیم های نفت امیدیه و رهپویان رضوانشهر روز 22 فروردین ماه برگزار شد و از سوی سید مجتبی مرتضوی-مربی تیم نفت امیدیه تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.محمد مجرد-بازیکن تیم نفت امیدیه نیز به خاطر پرتاب بطری به سمت داور و استفاده از الفاظ ناشایست که سبب تحریک تماشاگران شد به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید 3 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.همچنین تیم رهپویان رضوانشهر نیز به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری ه پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

توبیخ و جریمه نقدی برای مربی بادران تهران

دیدار دو تیم بادران تهران و کیمیا فرآیند روز 22 فروردین ماه برگزار شد و از سوی محمدرضا ربیعی–مربی تیم بادران تهران اعتراض به داور بازی که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.