به گزارش سرویس ورزشی برنا، کاراته ایران پس از مدت ها کشمکش و تلاطم، به ساحل آرامش نزدیک شده است. این رشته ورزشی که طی چند سال اخیر دچار تغییرات مدیریتی پی در پی شده و از جایگاهی که شایسته اش است فاصله گرفته، این روزها شاهد تحولی اساسی در امورات خود شده است.

تشکیل جلسات کمیته فنی و تصمیم گیری در خصوص مسایل مهم این رشته ورزشی که مهمترین آن انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان بود، باعث شده تا کاراته به جای تصمیم سازی های شخصی به سوی خرد جمعی گام بردارد. اتفاقی که پیش از این از سوی عده ای ناممکن قلمداد می شد.

با رصد اخبار این روزهای کاراته در می یابیم که جمعی از استخوان خرد کرده ها و جوانان تحصبل کرده این رشته با حضور در کمیته فنی حضوری فعال در برنامه ریزی های فدراسیون دارند. به عبارتی باید باور کرد امروز امور کاراته به اهل آن سپرده شده که چنین اتفاقی را باید به فال نیک گرفت.

خوشبختانه ابعاد این خرد جمعی در بخش هایی مثل داوری نیز مدنظر قرار گرفته به طوری که با تصمیم شورای داوران فدراسیون کاراته، از این پس مسئولیت تصمیم گیری در تمام بخش های داوری بر عهده هیات رئیسه شورای داوران خواهد بود. از میان اعضای شورای داوران، 5 تا 7 نفر به عنوان هیات رئیسه این کمیته انتخاب و معرفی می شوند.  طبق تصمیمات جدید از این پس مسئولیت تصمیم گیری در خصوص تمام بخش های داوری بر عهده این هیات خواهد بود .

کاراته علاوه بر این؛ اخبار خوشایند دیگری را پیرامون خود دارد. برنامه ریزی های سرپرست فدراسیون و توجه به قدیمی های این رشته که گاه حرکتی تبلیغاتی برای انتخابات تلقی می شد با عدم ثبت نام حسن طباطبایی رنگ و رویی دیگر یافت و مشخص شد او به روزهای بهتر کاراته می اندیشد.

سرپرست فدراسیون که تلاش فراوان در راه آرامش امروز کاراته داشته و در این مسیر موفق هم بوده با عدم ثبت نام حسن نیت خود را نشان داد و فضا را برای برگزاری انتخاباتی خوب باز کرد.

در کنار تمام این اتفاقات خوب؛ حالا خطر بزرگی به نام ثبت نام برخی افراد خاص در انتخابات فدراسیون، کاراته را تهدید می کند. در میان کاندیداهای موجود چند گروه خودنمایی می کنند. یک گروه افراد امتحان پس داده هستند. کسانی که سالها در کنار کاراته بوده اند و شرایط بد کاراته محصول عملکرد ضعیف آنهاست. کسانی که بازهم با وجود ناکارآمدی چشم به صندلی ریاست دارند. آنها با نفوذی که بر رای دهندگان دارند هم اکنون در خصوص تقسیم غنایم پس از پیروزی احتمالی، مذاکره می کنند! با حضور آنها در فدراسیون بدون تردید بازهم بساط تصمیمات فردی و باندی آغاز می شود و روز از نو و روزی از نو...

گروهی دیگر نیز به طور مشخص پا به میدان رقابت گذاشته اند تا یا در یک بازی شانسی شرکت کنند و یا سربزنگاه با کنار کشیدن به سود نفری دیگر رییس آینده را بدهکار خود کنند.

بهترین توصیف از حال و روز فعلی کاراته، بیم و امید این رشته پرجمعیت است. عده ای ترس از ان دارند که با برگزاری انتخابات و ورود مدیران امتحان پس داده ارامش از این رشته ورزشی رخت بربندد و عده ای دیگر بر این باورند که با اتفاقات چند ماه اخیر این رشته ورزشی مسیر خود را یافته و از  بحران هایی که سالیان سال گریبان کاراته را گرفته، رهایی یافته است.