به گزارش سرویس ورزشی برنا کیکاووس سعیدی رئیس فدراسیون گلف کشورمان در دفتر کار مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان حاضر و درخصوص مشکلات و موانع زیرساختی موجود و همچنین توسعه و راه اندازی آکادمی و زمین گلف در استان با سلطان حسینی به تبادل نظر پرداختند.

در این سفر سعیدی از زمین های گلف و مینی گلف بازدید و با گلفبازان هیات استان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست مدیر کل ورزش وجوانان استان اصفهان از واگذاری زمین های حاشیه مجموعه ورزشی نقش جهان جهت احداث زمین گلف خبر داد و افزود به زودی مراحل احداث این پروژه بررسی و زمین گلف مجموعه ورزشی نقش جهان نیز به بهره برداری خواهد سید.

رئیس فدراسیون گلف در این نشست از نگاه ویژه و مدبرانه مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان به ورزش گلف قدردانی و عنوان کرد:‌ استان اصفهان با توجه به تدابیر و نوع نگاهی که از سوی مدیرکل ورزش و جوانان و همچنین کادر اجرایی هیئت گلف صورت گرفته است یکی از قطبهای اصلی گلف در کشور است و در حال حاضر شاهد حضور استعدادهای توانمندی در این رشته ورزشی از استان در سطح کشور هستیم.

سعیدی درادامه افزود:‌ با اضافه شدن زمین گلف های جدید به امکانات هیئت ورزشی مطمئنا در سال های پیش رو شاهد رشد و توسعه این ورزش از سوی جوانان خواهیم بود.