به گزارش سرویس ورزشی برنا در سومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که به میزبانی اربکستان برگزار شد، علی میری در رقابت با حریفانش در دسته 77 کیلوگرم نتوانست کاری کند و دوضرب اوت کرد.

او در این وزن با 10 وزنه بردار دیگر به رقابت پرداخت که در پایان با ثبت رکورد 151 کیلوگرم نفر پنجم آسیا در حرکت یک ضرب شد.

 

حرکت یک ضرب

میری کار خود را در یک ضرب با 146 کیلوگرم آغاز کرد و به راحتی آن را بالای سر برد. سجاد انوشیروانی که نخستین مسابقه خود را با سمت سرمربیگری تجربه می‌کند، وزنه 151 کیلوگرم را در دومین حرکت برای شاگردش در خواست کرد که این وزنه بردار دومین حرکتش را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.

میری برای رسیدن به مدل طلای یک ضرب دو وزنه بردار از تایلند و دو وزنه بردار از چین را رو پیش رو داشت. او برای سومین مرتبه پشت وزنه 156 کیلوگرم قرار گرفت که آن را انداخت و با همان 151 کیلوگرم به کار خود پایان داد.

دونگ فنگ از چین با 160 کیلوگرم مدال طلای یک ضرب را گرفت. چیاناوونگ از تایلند با 158 کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد و زیانگ شی از چین با 157 کیلوگرم مدال برنز یک ضرب را گرفت.

 

حرکت دوضرب

میری با توجه به اینکه در حرکت یک ضرب نتوانست به مدال برسد، باید هر چه در توان داشت را به نمایش می گذاشت تا مانند سال 2015 دست خالی از مسابقات قهرمانی آسیا برنگردد.

این وزنه بردار جوان ایران با وزنه 180 کیلوگرم کار را آغاز کرد اما نتوانست به همراه وزنه بلند شود بنابراین اولین حرکتش را از دست داد. میری دوباره پشت این وزنه قرار گرفت این مرتبه توانست به همراه وزنه بایستد اما در حرکت قیچی وزنه را اندخت تا در آستانه حذف از مسابقات قرار گیرد.

او در سومین حرکت نیز وزنه 180 کیلوگرمی را انداخت و حذف شد.

 

نتایج دسته 77 کیلوگرم: 1-ژیانگ شی از چین با رکورد 157 یک ضرب، 191 دوضرب و مجموع 348 کیلوگرم(2مدال طلا دوضرب و مجموع، برنز یک ضرب)

2-چیانوونگ از تایند با رکورد 158 یک ضرب، 189 دوضرب و مجموع 347 کیلوگرم(2مدال نقره یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب)

3-پرونچای لوبسی از تایلند با رکورد 156 یک ضرب، 190 دوضرب و مجموع 346 کیلوگرم(نقره دوضرب و برنز مجموع)

4-دونگ فنگ از چین با رکورد 160یک ضرب، 180 دوضرب و مجموع 340کیلوگرم(طلا یک ضرب)