به گزارش سرویس ورزشی برنا، به دنبال نگرانى هاى که این روزها در خصوص شیوع ویروس زیکا در برزیل به وجود آمده و تیم هاى مختلف جهان هر کدام به نوعى نگرانى و ترس خود را از ابتلا کاروان ورزشى شان اعلام کردند، کره جنوبى در این مورد به خصوص براى حفاظت از ورزشکارانش دست به اقدامى جالب زد.

در این میان کره اى ها از طراحى لباس جدیدى که آستینى  بلند به همراه شلوار دارد، خبر دادند و اعلام کردند که با وجود این لباس که در آن از تکنولوژى خاصى براى خشک کردن اثر پشه زیکا وجود دار د، احتمال خطر ابتلا ورزشکارنش را به این ویروس به درصد کمى رسانده است.

ورزشکاران کره اى در مراسم افتتاحیه و اختتامیه همچنین تمرینات و رفت و آمد در دهکده بازى ها از این لباس استفاده مى کنند و در طول بازى ها از همان یونى فرم مخصوص مسابقات بهره مى برند.