به گزارش سرویس ورزشی برنا، آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی در خصوص دو دیدار از سری مسابقات لیگ دسته سوم کشور به شرح زیر است:

*دیدار تیم های پریزکوه دورود و پرسپولیس برازجان روز 22 اسفند 94 در ورزشگاه درود برگزار شد که تیم پریزکوه دورود با تخلف پرتاب سنگ به سوی تماشاگران این تیم که با برخورد به کمک داور موجب مصدومیت وی شده بودند، براساس ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین محمدرضا نصرتی  مربی تیم پریزکوه دورود نیز به دلیل اهانت و فحاشی به داور پس از اتمام مسابقه و رفتار زننده با وی، براساس بندهای 4 و 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 
*دیدار تیم های شهرداری اراک و کاوه شهرداری ورامین از سری مسابقات لیگ دسته سوم روز 22 اسفند 94 در ورزشگاه اراک برگزار شد که رسول رضایی بازیکن شهرداری اراک به دلیل اهانت به داوری که منجر به اخراج وی شد، براساس بندهای 4 و 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین حسین عبدی – سرمربی شهرداری اراک نیز به دلیل اعتراض مکرر که منجر به اخراج وی شد، براساس بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی توبیخ کتبی دریافت کرده و به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. در این دیدار از سوی تماشاگردان تیم شهرداری اراک اهانت و فحاشی نسبت به داور انجام شد که براساس ماده 79 آیین نامه انضباطی تیم مذکور به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
 
آرای صادره قطعی است.