به گزارش سرویس ورزشی برنا حساسترین بازی هفته نبرد پرسپولیس روبری نفت بود. نبردی دشوار و نزدیک که به نوعی می توانست معادلات قهرمانی را تا حد بسیاری روشن کند.

پرسپولیس با 51 امتیاز در صدر نشسته بود، می دانست نفت مهمترین خوان پیش روی آنها در سه هفته باقی مانده برای رسیدن به جام محسوب می شود. از همین رو برانکو ایوانکوویچ تهاجمی ترین ترکیب ممکنه را به زمین فرستاده بود تا بتواند به سه امتیاز نزدیکتر باشد.

در مقابل نفت که در چند فصل اخیر گربه سیاه پرسپولیس بوده و به سرخ ها باج نداده، برای کسب سهمیه نیاز مبرمی به این سه امتیاز داشت.

پرسپولیس با حمایت پرشور هوادارانش بازی را با توپ پر آغاز کرد اما نفت نیزبا ارائه یک بازی محکم و پایاپای نه تنها اجازه نداد تا ریتم حملات پردامنه سرخ ها شکل بگیرد، بلکه بارها در زمین پرسپولیس آفتابی شد. این بازی پایاپای و درگیرانه دو تیم سبب شد تا توپ بیشتر در میانه میدان در جریان باشد و کمتر موقعیت حساس روی دروازه ها ببینیم. اگرچه در تک مضراب هایی که روی دروازه نفت خلق شد، مهاجمان پرسپولیس بی دقت بودند تا نیمه نخست گلی روی دروازه ها نروید.

نیمه دوم را پرسپولیس بهتر آغاز کرد و به حملاتش شدت بیشتری داد اما دفاع منطقی و مستحکم نفت اجازه خودنمایی به مهاجمان پرسپولیس را نداد.

در مقابل نفت روی ضدحملات خطرناک به نظر می رسید و سرانجام زهر خود را ریخت. در دقیقه 83 روی یک  پاس پشت دفاع، وحید امیری از کمند مدافعان پرسپولیس گریخت و پس از مغلوب کردن نورمحمدی توپ را از میان پاهانی سوشا مکانی به قعر دروازه فرستاد.

بعد از گل شرخ ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند، روی دوازه نفت خیمه زدند و همین سبب شد تا در ضدحمله گل دوم را هم بخورند. در دقیقه 90+2 روی یک ضدحمله مجتبی حقدوست از میانه میدان با سوشا تک به تک شد و با دریبل او برای بار دوم دروازه پرسپولیس را باز کرد تا برد نفت قطعی شود.

پرسپولیس با این باخت صدر جدول را دوباره از دست داد.