به گزارش سرویس ورزشی برنا، صبح امروز و از ساعت 11:30 بازیکنان در سالن وزنه بمدت 60 دقیقه زیر نظر جعفر هوشمند وزنه زدند و بعدازظهر نیز از ساعت16:30 بمدت 70 دقیقه تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر برمک ، پورمند و حیدری انجام دادند.

گفتنی است، بعد از تمرین عصر استخر و سونا در دستور کار بازیکنان قرار دارد.
 
بر همین اساس فردا جمعه صبح 95/2/10 اعضا کادر فنی و بازیکنان بعد از صرف صبحانه به سمت تهران حرکت کرده و اردو به اتمام می رسد.