به گزارش سرویس ورزشی برنا، هیروشی هاسه، وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش و علوم و فن‌آوری ژاپن، از دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان برای شرکت در مجمع جهانی ورزش و فرهنگ دعوت کرد.

مجمع جهانی ورزش و فرهنگ با حضور وزرای کشورهای مختلف مهرماه امسال در توکیو برگزار می شود.