به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمدرضا براری پس از دو سال دوری از وزنه برداری با ثبت رکورد 401 کیلوگرم در مجموع دو حرکت و کسب مدال طلای آسیا به میادین بین المللی بازگشت.

در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا 2016، وزنه برداران دسته 105 کیلوگرم به رقابت پرادختند.  محمدرضا براری با رکورد مجموع 401کیلوگرم قهرمان آسیا شد.
 
در حرکت یک ضرب با رکورد180 کیلوگرم مدال برنز گرفت و در دوضرب با 221 کیلوگرممدال طلا گرفت.
 
کیا قدمی نیز با رکورد مجموع 376کیلوگرم در رده چهارم آسیا ایستاد. در یک ضرب با 165 کیلوگرم پنجم شد و در دوضرب با 168 کیلوگرم چهارم شد.
 
حرکت یک ضرب
 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا2016 اولین رقابت گزینشی برای براری محسوب می شود و او بعد از دو سال دوری در یک مسابقه بین المللی وزنه زد. براری در اولین حرکت پشت وزنه 172 کیلوگرم قرار گرفت که به راحتی وزنه را مهار کرد.
 
ملی پوش 105 کیلوگرم در آخرین فرصت خود باید 176 کیلوگرم را بالای سر می برد و این رکورد را نیز با موفقیت ثبت کرد.
 
ایوان افریموف وزنه بردار ازبکستانی در اولین حرکت 180 کیلوگرم را بالای سر برد. در دومین حرکت 183 کیلوگرم را انداخت. او در سومین حرکت خود دوباره پشت این وزنه ایستاد و این بار موفق شد آن را ثبت کند تا مدال طلای یک ضرب را بگیرد.
 
براری در آخرین حرکت 180 کیلوگرم را مهار کرد و توانست رکورد شخصی خود را نیز ارتقا دهد. او مدال برنز یک ضرب را کسب کرد.
 
وزنه بردار عراقی با 181 کیلوگرم مدال نقره گرفت.
 
کیا قدمی کار خود را در یک ضرب با 168 کیلوگرم آغاز کرد که وزنه را بالای سر برد. انوشیروانی در دومین حرکت 172 کیلوگرم را برای شاگردش انتخاب کرد اما قدمی وزنه را از پشت سر انداخت.
 
سرمربی تیم ملی یک کیلوگرم وزنه قدمی را افزایش داد و او دوباره وزنه را از پشت سر انداخت و با همان 165 کیلوگرم به کار خود در یک ضرب پایان داد و پنجم شد
 
حرکت دوضرب
 
براری پس از رقابت نزدیکی که با رقبای عراقی و ازبک خود در حرکت یک ضرب داشت باید در دوضرب وزنه های انتخابی سر مربی را ثبت می کرد تا از حریفان خود برای به دست آوردن خوش رنگ ترین مدال مجموع عقب نماند.
 
از این رو کارش را با ثبت 210 کیلوگرم آغاز کرد .برای دومین حرکت با 10 کیلوگرم افزایش وزنه باید 217 کیلوگرم را مهار می کرد که چهارکیلوگرم از رکورد او در مسابقات جهانی 2013 کمتر بود و توانست چراغ سفید از داوران دیافت کند.
 
در آخرین حرکت پشت وزنه 221 کیلوگرم قرار گرفت که آن را نیز بالای سر برد و مدال طلا رفت.
 
در مجموع دوضرب 401 یک کیلوگرم را ثبت کرد و مدال طلا کسب کرد.
 
سردار بیک داستورموف رقابت نزدیکی با براری برای مدال طلا داشت و 218 کیلوگرم را ابتدا ثبت کرد، 222 کیلوگرم را در حرکت دوم انداخت و در آخرین حرکت را انداخت.
 
ایوان افریموف ازبک در دوضرب نسبت به سایر وزنه بردران دیگر زیاد سنگین کار نکرد و وزنه های 203،211 ثبت کرد، او 215 کیلوگرم را نیز بالای سر برد اما هیات ژوری آن را خطا گرفت با این حال مدال برنز دوضرب را کسب کرد.
 
وزنه بردار عراقی نیز در حین انجام حرکت اول که 212 کیلوگرم مصدوم شد ، دومین وزنه را نیز انداخت و در نهایت از حرکت سوم انصراف داد تا از جدول کنار گذاشته شود.
 
قدمی در اولین حرکت دوضرب 208 کیلوگرم را بالای سر برد. او در دومین حرکت پشت وزنه 213 کیلوگرم قرار گرفت که در قیچی وزنه را اندخت. سرمربی تیم ملی یک کیلوگرم وزنه او را افزایش داد اما در حین انجام قیچی زانو بندش باز شد و وزنه را از پشت سر انداخت.
 
او در مجموع دو حرکت 376 کیلوگرم را ثبت کرد.
 
نتایج دسته 105 کیلوگرم
 
1-محمدرضا براری از ایران با رکورد 180 یک ضرب، 221 دوضرب و مجموع 401 یک کیلوگرم( 2مدال طلا دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب)
 
2-ایوان افریموف از ازبکستان با رکورد 183 یک ضرب، 211 دوضرب و مجموع 394 کیلوگرم(طلا یک ضرب، نقره مجموع و برنز دوضرب)
 
3-سرداربیک داسموروتوف از ازبکستان با رکورد 168یک ضرب، 218 دوضرب و مجموع 386 کیلوگرم( نقره دوضرب و برنز مجموع)
 
-جاسم ابود از عراق با رکورد 181 کیلوگرم یک ضرب( مدال نقره)