به گزارش سرویس ورزشی برنا، متخصصین فنی و فوتبال جوانان در جلسه کارگروه جوانان AFC، وضعیت فعلی توسعه فوتبال جوانان آسیا را بررسی و راه های حمایت آنان از طریق آموزش مربی و توسعه بازیکنان مستعد را بررسی کرد.

پس از انتشار چشم انداز و اهداف کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه ژانویه سال جاری، توسعه فوتبال جوانان به یک موضوع کلیدی برای فدراسیون های عضو به عنوان یک سکوی موفقیت در سطح جهانی تبدیل شد. برای تحقق این امر، اعضای کارگروه جوانان به این مهم دست یافتند که به طراحی و پیاده سازی آکادمی جوانان آسیا در راستای توسعه و بهبود استراتژی و برنامه های آکادمی های مستقر در فدراسیون های عضو نیاز است.

طرح حمایتی جدید که فعلاً در مرحله بررسی قرار دارد، فدراسیون های عضو را در سه سطح پایه (یک ستاره)، پیشرفته (دو ستاره) و برتر (سه ستاره) در نظر می گیرد.

این ساختار باعث می شود که تعهدی بلندمدت به ایجاد آکادمی های جوانان در سراسر قاره آسیا بوجود آید. در ادامه اعضای کارگروه جوانان بر سر اصول اساسی و استراتژی اجرای این پروژه به توافق رسیدند.

اندی راکسبرگ مدیر فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا بر ارتقاء سطح آکادمی جوانان مستعد این قاره تأکید کرد و گفت: برخی از بهترین فدراسیون های جهانی فرآیند حمایت این آکادمی را در دستور کار خود دارند. هدف ما ایجاد طرح اولیه ای به عنوان معیار و بهترین شیوه در جهان در راستای ارتقاء و توسعه سطح جوانان نخبه در سراسر آسیا است.

جلسه کارگروه جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان قطعه نهایی توسعه بازی در تمام سطوح، هم اکنون بر روی دو موضوع فوتبال پایه و آموزش مربیان متمرکز است.

لازم به توضیح است، محمدحسین علیزاده به عنوان نماینده ایران جزو اعضای این کارگروه می باشد.