به گزارش سرویس ورزشی برنا، در جریان مسابقات آغاز فصل قهرمانی بانوان کشور که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد؛ تیم فارس الف با اعتراض به امتیازات محاسبه شده توسط کمیته داوران و برگزاری مسابقات، بر سکوی نخست این دوره از رقابت‌های آغاز فصل بانوان ایستاد.

ساناز پرهیزی دونده تیم فارس الف که به مقام سوم 3000 متر بامانع رسیده بود، امتیاز محاسبه شده در این ماده را با اشتباه محاسبات در جدول امتیازات از دست داده و ورزشکار تیم فارس لحاظ شده بود که این موضوع با اعتراض تیم فارس الف مواجه شد. با بررسی های کمیته داوران و مسئولین برگزاری مسابقات امتیاز کسب شده این دونده با تیم فارس الف محاسبه شد و تیم فارس با کسب 76 امتیاز قهرمان این دوره از رقابت های آغاز فصل نام گرفت.

به این ترتیب، تیم خراسان رضوی با 73 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم گلستان نیز با کسب 58 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.