به گزارش سرویس ورزشی برنا، طی احکامی جداگانه از سوی کنفدراسیون هاکی آسیا تندیس زراسوند، نایب رئیس بانوان فدراسیون به عنوان عضو کمیته بانوان و آقای حمیدرضا بخارایی، دبیر فدراسیون به عنوان عضو کمیته توسعه و مربیگری کنفدراسیون هاکی آسیا برگزیده شدند.