به گزارش سرویس ورزشی برنا، حمیدرضا گرشاسبی با حکم دکتر محمود گودرزی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب شد.

در حکم دکتر گودرزی برای گرشاسبی آمده است:

با توجه به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از اخلاص و تلاش با همکاری معاونین، مشاورین و سایر مدیران این وزارت و ایجاد ارتباط مستمر با همکاران ستاد و استان ها در راستای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

بدیهی است معاونین و سایر حوزه های مرتبط، هماهنگی لازم را در به ثمر رساندن اهداف متعالی وزارت متبوع به عمل خواهند آورد.