به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در حکمی رضا  گل‌محمدی  را به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب کرد.

متن حکم دکتر گودرزی به گل محمدی به شرح ذیل است:

نظر به تعهد و تخصص در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانها بدینوسیله به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش، همراهی مدیران و کارکنان امور ورزش و جوانان استان در انجام وظیفه و ماموریت های محوله موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و همچنین حسن ارتباط با پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم  شریف استان تهران فراهم گردد.