به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، نشست تخصصی نخبگان، صاحبنظران و پیشکسوتان گلف تهران به منظور بهره وری و استفاده بهینه از زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب و کشف استعدادها، پشتوانه سازی و توسعه و گسترش گلف صبح امروز باحضور کیکاووس سعیدی رییس،غلامرضا معماری دبیر و جمعی از صاحبنظران این رشته در دفتر فدراسیون گلف برگزار شد.

دراین جلسه کیکاووس سعیدی رئیس فدراسیون گلف با اشاره به اهمیت توسعه گلف اظهار داشت: باید از تمام ظرفیتهای موجود و بالقوه برای توسعه و پیشرفت این ورزش در کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به این که زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب ویترین این رشته ورزشی است افزود:زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب یکی از ظرفیتهای اصلی در بخش زیر ساخت است که در صورت تعامل و همکاری با مدیران محترم زیربط می توانیم از این ظرفیت در بخش استعدادیابی ،آموزش و توسعه برنامه های تدوین شده فدراسیون به نحو احسنت بهره ببریم.

سعیدی پیشرفت گلف را منوط به مشارکت بیشتر مربیان ،پیشکسوتان و خبرگان گلف در جهت پیشبرد اهداف این فدراسیون دانست.

وی با اشاره به پیگیری و اقدام طرح احداث زمین های تمرینی گلف در استان ها زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب را پتانسیل و ظرفیت خوبی برای گسترش این ورزش دانست.

رئیس فدراسیون گلف خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر کمیته استعدادیابی و همگانی با هدف توسعه این ورزش در فدراسیون گلف راه اندازی شده است.