به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، کارگاه آموزشی ویژه سرپرستان تیم های ملی صبح امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، محمدرضا ساکت، محمد احسانی، فریدون معینی  و شرکت  32 سرپرست و مدیر در قسمت آقایان و بانوان در آکادمی ملی فوتبال آغاز شد.

در ابتدای این کارگاه آموزشی محمدرضا ساکت در خصوص اهداف برگزاری این دوره آموزشی مطالبی را مطرح کرد و سپس احمدرضا براتی درباره کلیات حقوقی و انضباطی در حوزه سرپرستی تیم های ملی مطالبی را به حاضرین ارائه داد.

همچنین مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز دقایقی را برای سرپرستان تیم ها درباره اهمیت وظیفه خطیری که بر عهده دارند، توضیحاتی را ارائه کرد. محمد احسانی نیز در این کارگاه آموزشی  درباره شرایط احراز  و شرح وظایف سرپرستان در تیم های ملی نکاتی را مطرح کرد.

در این دوره یک روزه علاوه بر مطالب فوق که توسط اعضا به شرکت کنندگان ارائه شده است، درباره چگونگی انجام وظایف سرپرستان تیم ملی توسط محمد احسانی، موارد حراستی و امنیتی در حوزه سرپرستی تیم های ملی توسط محمدحسین حمیسی، بهداشت و ایمنی در حوزه سرپرستی تیم های ملی توسط توحید سیف برقی، تشریفات و امور مسافرتها در حوزه سرپرستی توسط علی صدیقی، فعالیت های آکادمی ملی فوتبال و تیم های ملی توسط داود پرهیزگاری و امور مالی تیم های ملی توسط مصطفی طباطبائیان مطالبی مطرح خواهد شد.

این دوره از صبح امروز از ساعت8 آغاز و تا ساعت 15:30 ادامه خواهد داشت.