به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان ضمن قدردانی از تلاش های وزیر ورزش و جوانان و حمایت دولت بخاطر تصویب لایحه استخدام قهرمانان ورزشی کشورمان، این اقدام را اقدامی اثرگذار برای خانواده ورزش دانست.

قادر میزبانی اظهار داشت: تصویب این آئین نامه نقطه عطفی برای خانواده بزرگ ورزش قهرمانی و حرفه ای خواهد بود.

وی افزود: من بسیار سپاسگزارم از دکتر گودرزی که دغدغه های بزرگ ورزشکاران را درک می کند و این بیانگر این است که دکتر گودرزی نگاه تخصصی به آینده ورزش دارد. به اعتقاد من لایحه نظام تخصصی ورزشی و آیین نامه استخدام قهرمانان ورزشی از آن دست جنبش هایی است که می تواند ورزش ایران را به سطح مطلوب تری رهنمون کند چرا که با این لوایح و آیین نامه ها چشم انداز روشن تری پیش روی ورزش ترسیم شده است.