به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، لیگ آبهای آرام آقایان با حضور تیم های پاس قوامین، مرزبانی ناجا، مقاومت، شهید مردانیان، هیات مازندران و هیات همدان از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. پس از برگزاری 3 هفته مسابقه، هفته چهارم و پایانی این رقابت ها فردا 23 تیرماه در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.

این رقابت ها در 9 ماده کایاک و کانو در مسافت 1000 و 200 متر انجام می شود.

تاکنون در جدول رده بندی تیم های پاس قوامین، مقاومت و مرزبانی ناجا در رده های اول تا سوم قرار دارند.