به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مجید فرزین در حین برگزاری اردوی تدارکاتی خرداد ماه تبریز در گفتگو با یکی از رسانه ها موارد توهین آمیزی را در خصوص سرمربی تیم ملی وزنه برداری و محل برگزاری اردوها و چند مورد دیگر مطرح نموده بود که منجر به خروج ایشان از اردو گردید.

رأی کمیته انضباطی در خصوص وضعیت این وزنه بردار در رابطه با دو موضوع با تبرئه ایشان همراه گردید و در رابطه با شخص مصاحبه کننده مقرر گردید پس از بررسی فایل صوتی موجود رسماً پیگیری قانونی صورت گیرد.

در خصوص توهین ورزشکار به سرمربی و ایجاد تشویش اذهان عمومی در زمینه ارائه خدمات از سوی هیأت استان آذربایجان شرقی نامبرده محکوم و با توجه به شش ماه حکم تعلیقی سنوات گذشته ورزشکار، کمیته انضباطی نامبرده را محکوم نمود، لیکن با توجه به تلاشهای ورزشی گذشته ایشان و همچنین ارائه عذرخواهی کتبی از سرمربی و هیأت استان اجرای حکم به زمان دیگری موکول گردید.

با توجه به شرایط فوق مجید فرزین به اردوهای تدارکاتی آینده دعوت خواهد شد.