به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضوی، از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی، به عنوان میزبان دومین دوره بین المللی باشگاههای دوستدار سلامت در کشور انتخاب شد.

این دوره زیرنظر انجمن بین المللی ورزش های همگانی وبا حضور استاد برجسته بین المللی از کشور فنلاند، از تاریخ 2 الی 7 مرداد ماه ، به صورت دو دوره متوالی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.