به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور کلیه اعضا بعدازظهر امروز برگزار شد

در این جلسه که مهدی تاج، علی کفاشیان، الهه عرب عامری، حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان، محمود شیعی، عبدالکاظم طالقانی، هدایت ممبینی و دکتر علیرضا اسدی حضور داشتند موارد زیر به تصویب رسید:

1-رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از آخرین وضعیت مالی فدراسیون را ارائه کرد.

2-مقرر شد کلیه آیین نامه های سازمان لیگ پس از تایید در هیات رئیسه این سازمان به هیات رئیسه این سازمان ارائه شود.

3-رئیس فدراسیون گزارشی از انتصاب های اخیر در این فدراسیون را ارائه کرد.

4-با تصویب هیات رئیسه فدراسیون، حیدر بهاروند رئیس کمیته استان ها شد.

5-با تصویب هیات رئیسه فدراسیون، عبدالکاظم طالقانی به عضویت کمیته استان ها منصوب شد.

6-علیرضا اسدی با تصویب هیات رئیسه به عنوان دبیرکل فدراسیون منصوب شد.

7-مقرر شد رئیس فدراسیون فردی را به سخنگوی هیات رئیسه معرفی نماید و در صورت صلاحدید این ماموریت را شخصا بر عهده بگیرد.