به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
 
42 کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان) محمد حاجی وند – میلاد رضا نژاد (خوزستان)
46 کیلوگرم: محمد محرابی (لرستان) مهدی قربانی (قم)
50 کیلوگرم: محمد حسیوند- پویا دادمرز (خوزستان) محمد شعبانی (فارس)
54 کیلوگرم: رضا مردی (قم) رضا جمالی منش (خوزستان)
58 کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) یوسف حسینوند (خوزستان) ابوالفضل طالبی (قم)
63 کیلوگرم: علی ناقوسی (خوزستان) علی صفدری (تهران)
69 کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس) علی موسی زاده (تهران) محمد مهدی خوشبخت (خوزستان)
76 کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) مهران سعادتی فر (خوزستان)
85 کیلوگرم: حسن فروزند (تهران) حمیدرضا بادکان (تهران)
100 کیلوگرم: محمدرضا رمضانی- علی اکبر یوسفی (مازندران) وحید دادخواه (خراسان رضوی)
 
سرمربی: علی اشکانی
 
مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: مرتضی پاپی نیا (لرستان) محمد نیکونهاد حسینی (خوزستان) بهمن طیبی (مازندران) و یک مربی به معرفی هیأت شکتی استان سیستان و بلوچستان
سرپرست: سید موسی طباطبایی