به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، بعد از اتمام پانزدهمین دوره لیگ برتر ورزشگاه یادگار امام تبریز مورد بازسازی قرار گرفت و اکنون  زیرسازی و لوله‌کشی آن در حال انجام است تا شرایط بهتر کردن چمن ورزشگاه مهیا شود.

امروز مصطفی مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز امکان ورزشی که به تبریز رفته در ورزشگاه یادگار امام حاضر شد تا از روند بازسازی چمن این ورزشگاه بازدید کند. وی سپس  به دیدار استاندار آذربایجان شرقی می‌رود تا در مورد شرایط این ورزشگاه با یکدیگر صحبت کنند.

لیگ برتر فوتبال ایران هفته آینده ازچهار مرداد آغاز می‌شود اما  زمین یادگار امام طبق اعلام قطعی تا قبل از هفته پنجم به دلیل انجام امور بازسازی قابل استفاده نیست.