به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، احد پازاج رئیس کمیته مربیان در غم از دست دادن مادر همسرش و محمد قربانی عید از گزارشگران رادیو در غم از دست دادن مادر گرامیشان عزادار شدند.

خبرگزاری برنا این ضایعه را تسلیت می گوید.