به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، احمد رمضان زاده مربی ملی پوش دوهای سرعت کشورمان درباره نتیجه کسب شده توسط حسن تفتیان در مسابقات بین المللی مجارستان به خبرنگار برنا گفت: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا المپیک از حسن خواستم تا در این رقابت با توان صددرصدی خود ظاهر نشود و به چشم یک رقابت تدارکاتی به این مسابقه نگاه کند تا در این موقعیت خاص دچار آسیب دیدگی نیز نشود و توان اصلی خود را در المپیک به رخ سایر رقیبان بکشد.

وی گفت: البته روی بعضی از قسمت ها تمرکز کرده بودیم مثلا به قسمت استارت تا بتوانیم ایرادات باقیمانده را تا روز مسابقه اش در المپیک برطرف کنیم.با توجه به روند رو به رشد تفتیان و نحوه تمریناتش امید بسیار زیادی به او دارم تا بتواند در المپیک 2016 ریو نتیجه قابل قبولی را از خود به جای بگذارد.