به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مجمع انتخاباتی هیات فوتبال قزوین با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون، طالقانی و اسدی مسوول امور استان های فدراسیون و عباس اعلایی مقدم معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان قزوین و مسوولان این اداره کل و اعضای مجمع در سالن باغستان جهادکشاورزی برگزار شد و حسین باجیوند با کسب 11رای از کل آرای ماخوذه برای چهارسال آینده ریاست هیات فوتبال قزوین را برعهده گرفت.

حسین بهزادپور شهردار محمدیه هم در این انتخابات 9رای را به خود اختصاص داد.

همچنین با انصراف کتبی مجید رضایی و عدم حضور او حسین باجیوند و حسین بهزادپور و ستار آقامحمدی و علی صادقی نژاد و تورج نبی زاده 5کاندید حاضر در مجمع بودند که آقامحمدی و صادقی نژاد به نفع باجیوند و نبی زاده به نفع بهزادپور کنار رفتند.

پیش از برگزاری انتخابات هریک از کاندیداها طی سخنانی اهداف و رویکردهای خود را برای هیات فوتبال قزوین تشریح و تبیین کردند.

پس از شنیدن سخنان کاندیداها اعضای مجمع نام فرد منتخب خود را نوشته و در صندوق انداختند تا در نهایت حسین باجیوند سکاندار هیات فوتبال قزوین شود.

حال که هیات فوتبال قزوین متولی جدید خود را شناخته باید دبیر و نائب رییس و روسای هریک از کمیته های این هیات مشخص شده تا پس از تایید فدراسیون حکم آنها صادر شده تا فوتبالی ها در مسیر جدیدی گام بردارند.

هیات فوتبال قزوین در شرایطی دارای رییس و ساختار جدید می شود که پس از چند دوره ناکامی در مدیریت این هیات به صورت سرپرستی اداره می شد.

از حواشی این انتخابات عدم اجازه ورود به خبرنگاران حاضر قبل و حین برگزاری رای گیری بود که انتقاد شدید اهالی رسانه قزوین را در پی داشت.

محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین به دلیل دیدار با وزیر ورزش و جوانان همراه با استاندار در این جلسه حضورنداشت و در غیاب وی عباس اعلایی مقدم نماینده این اداره کل در مجمع مذکور بود.

2