به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، صبح امروز انتخابات اتحادیه فوتبال برگزار شد و در آن علی آقا محمدی  با 27 رای به عنوان رییس این اتحادیه انتخاب شد.

در این انتخابات عزیز محمدی و احمدرضا براتی از شرکت در انتخابات انصراف دادند و به این ترتیب  آقا محمدی ریاست اتحادیه فوتبال را به مدت 3 سال در اختیار بگیرد.

همچنین علی محمد  مرتضوی با 19 رای به عنوان دبیر کل اتحادیه فوتبال انتخاب شد و عبدالرحیم فرید با 19 رای به عنوان خزانه دار انتخاب شد.