به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ،  نشست رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه هیئت ورزشهای همگانی استان مازندران  عصر روز گذشته در محل فدراسیون برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر شجاعی ضمن معرفی همکاران هیئت از حمایت های دکتر مجدآرا و فدراسیون تشکر و قدردانی کرد  و گزارشی را از روند برنامه های هیئت مازندران به رئیس فدراسیون ارائه داد.

در ادامه این جلسه دکتر مجدآرا ضمن تاکید بر بیانات دکتر شعبانی بهار در مجمع سالیانه فدراسیون که مرداد ماه برگزار شد اظهار داشت : امسال 70% اعتبارات همگانی به استانها اختصاص یافته و ادارات کل استانها با توجه به میزان تلاش و عملکرد هیاتها از اعتبارات موجود به آنها اختصاص خواهند داد .

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود : محور ارزیابی هیئت ها در سالجاری عملکرد هر هیئت  در راستای اجرایی نمودن طرحهای تحول خواهد بود و قرار است در شش ماهه دوم سال با اعزام تیمی مرکب از 3 نفر از کارشناسان  وزارت ورزش و جوانان و 2 نفر از مسئولین فدراسیون از اقدامات هیئت ها از طرحهای تحول هیئت ها بازدید و ارزیابی بعمل آید .

وی با اشاره به عوامل مهم توسعه ورزش همگانی در کشور ، هماهنگ نمودن تمامی ارگانها و نهادهای هر استان ، استفاده بهینه از پتانسیل رسانه ها ، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی مورد نیاز در حوالی اسکان مردم و توجه جدی به ورزش بانوان را از جمله این عوامل برشمرد .  

در پایان نشست نیز طبری  در مورد فعالیتهای هیئت مطالبی را ارائه و اعلام آمادگی هیئت را در خصوص جدیت در راستای اهداف و سیاستهای فدراسیون مطرح کرد.