خبرگزاری برنا: طبق اظهارنظردوچرخه سواران المپیکی که این جاده را رکاب زده بودند،این مسیردارای شیبی تند، دشوار و مستعد سانحه بود، و باهیچ معیاری انتخاب آن برای مسابقات پاراالمپیک مطابقت نداشت.

مهیانبودن بسترهای مناسب وسیستماتیک جهت برگزاری مسابقه دوچرخه سواری معلولین اعم ازنحوه انتخاب مسیر و ایجادشرایط لازم جهت ورزشکاران خاص ازلحاظ جسمی درزمان مسابقه ، ازطرف مسئولان برگزاری پارالمپیک ریو،باعث فاجعه ای جبران ناپذیردرورزش میهن سرافرازمان شد.

با توجه به گزارشهای رسمی  ازمحل برگزاری این مسابقه در ریو،مسیردرنظرگرفته شده ازطرف مسئولان در این تورنومنت، ازجوانب متعددبرای اجرای این امر همخوانی نداشته ،بطوریکه متخصصین و ورزشکاران این ورزش،این جاده انتخابی رابرای دوچرخه سواران المپیک هم دشواردانسته اند،چه رسدبه اینکه پاراالمپیکی ها درآن به چالش کشیده شوند.

عدم رعایت اصول"ورزش سیستماتیک"،آنهم درسطح جهانی وآوردگاه معتبری همچون المپیک وپاراالمپیک،نه تنهامنجربه ورودضربات جبران ناپذیری به پیکره جامعه ورزش شد، بلکه اهمیت وضرورت وجود سیستم اصولی ،صحیح وبهینه(سیستم بهره ور پایدار) ورزشی درکلیه مولفه های وضعیت موجود وپایداری آن را،هرچه بیشتر آشکار کرد.

بهرحال بابررسی های مختلفی که دراین خصوص بعمل آمده وازجوانب متعدد دیگر هم به انجام خواهدرسید،اهمیت ولزوم ایجاد"ورزش سیستماتیک" و "سیستم بهره ورپایدار"درورزش کشور،که به تازگی در "ورزشگاه بزرگ آزادی"مراحل ایجاد آن سپری گشته ودرحال تکمیل(به روزشدن)است، بیشترمحسوس گردیده،وبه یقین میتوان گفت که برای پیشگیری از وقوع اینگونه فجایع غیرقابل جبران درورزش کشور،بایدایجاد این سیستم دراولویتهای اجرایی مدیران محترم ورزش میهن اسلامی مان قرارگرفته ودر تمامی زمینه هایی که با منابع انسانی خاص و غیرقابل جایگزین وجبران،روبرو هستیم،باقراردادن این افراد درجایگاهی مناسب در سیستمی شایسته ودرخور،طراحی شده براساس اصول اساسی ایمنی(که مهمترین فاکتورمنابع انسانی است)،برنامه ریزی وچرخش صحیح زمانی یا زمانبندی اجرایی،ودیگرآیتمهای معتبرومربوطه،ازاینگونه وقایع وفجایع جلوگیری کرد.

درپایان باغم واندوهی بی پایان،شهادت شهیدورزشکاروجانبازسرافراز میهن شهیدپرورمان،شهید"بهمن گلبارنژاد"،آنهم درهفته دفاع مقدس و پس ازگذشت سالهاازجانبازی غیورمردانه اش درجنگ تحمیلی،درحالیکه مجددا درعرصه ای دیگر برای قهرمانی وسرافرازی کشورعزیزمان میجنگید ،رابه مقام عظمای ولایت،مردم گرانقدرومعززمان،خانواده والامقام این شهیدعزیز,وجامعه ورزش کشور تسلیت وتعزیت عرض نموده وامیدوارم ضمن ابرازپاسداشتی درخور وپشتیبانی لازم وپایدار ازدوفرزنداین شهیدجانباز،انشاالله سلامتی وسرافرازی همواره همراه هم میهنان عزیزمان درسراسرگیتی باشد.