به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فدراسیون سوارکاری روز پنجم لیگ پرش با اسب فدراسیون را روز پنجشنبه ۱۵ مهر ماه در مجموعه سوارکاری آزمون برگزار کرد که نتایج تیمی آن بدین شرح است:
تیم اول: گوهربین از باشگاه ابرش
تیم دوم سبا بام از باشگاه بام
تیم سوم سون هیل از باشگاه جم

نتایج انفرادی:
مقام اول داود پوررضایی با اسب تی جوی از باشگاه آزمون بدون خطا و زمان ۵۶٫۲۸
مقام دوم مسعود برجیان با اسب آریزونا از باشگاه ابرش بدون خطا و زمان ۵۷٫۶۴
مقام سوم رامین شهابی با اسب ارمیکه از باشگاه آزمون بدون خطا زمان ۵۹٫۲۲
مقام چهارم علی رحمتی با اسب کاریسما  از باشگاه از باشگاه آریاسب بدون خطا و زمان ۵۹٫۹۴
مقام پنجم شراگیم حبیبی با اسب تیگو از باشگاه بام بدون خطا و زمان ۶۰٫۳۵
مقام ششم حسین رضایی با اسب کامان از باشگاه آزمون بدون خطا با زمان ۶۱٫۷۹
مقام هفتم ابوالفضل محمدزاده با اسب کاروسیندا از باشگاه ابرش بدون خطا زمان ۶۲٫۱۰
مقام هشتم کاوه  فربود با اسب چامهوک از باشگاه ازمون بدون خطا  زمان ۶۲٫۷۰
مقام نهم مازیار جمشید خانی با اسب کارول از باشگاه جم بدون خطا و زمان ۶۲٫۷۲
مقام دهم هومان جلالی با اسب امیگو از باشگاه نزاجا بدون خطا و زمان ۶۳٫۲۷
امتیاز تیمها با برگزاری ۵ روز مسابقات لیک پرش با اسب باشگاههای کشور سال  ۱۳۹۵