به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تمرینات تیم های ملی فوتبال ساحلی بعدازظهر روزگذشته زیر نظر کادر فنی پیگیری شد. در ابتدا ملی پوشان تیم (ب) از ساعت ۱۷ وارد زمین شدند و تمرینات خود را زیر نظر علی نادری‌ برگزار کردند.

پاس به مرکز زمین، کنترل صحیح و ضربه قیچی برگردان به سمت دروازه نخستین مرحله از تمرینات را به خود اختصاص داد. بازیکنان پس از آن به دو گروه بنفش و سفید تقسیم شدند و به بازی درون تیمی پرداختند و علی نادری‌ بدون توقف بازیکنان را راهنمایی و شیوه بازی آنها را مدیریت می کرد.

گفتنی است در حین انجام تمرینات تیم ملی (ب) ملی پوشان بزرگسال کشورمان مشغول دیدن فیلم بازیهای خود در جام قاره آسیا و بررسی نقاط ضعف و قوت تیم توسط سرمربی تیم ملی بودند.

پس از حضور بازیکنان بزرگسال در زمین در ابتدا ملی پوشان ۲ به دو روبروی هم در عرض‌زمین پاس های هوایی به یکدیگر دادند و این بخش از تمرین در چند مرحله ترکیبی و ۳ نفره ادامه پیدا کرد. عباس هاشم پور نیز در دروازه شرقی مشغول زدن ضربات پنالتی به سوی دروازه بان ها بود.

مطابق تمرینات همیشگی، بازی در قالب دو گروه از بخش های مهم تمرین امروز بود تا کادرفنی بتواند نکات مدنظر خود را به بازیکنان دو گروه سبز و قرمز گوشزد کند. در این بخش بازیکنان تیم ملی (ب) تمرینات ملی پوشان بزرگسال را مشاهده می کردند.

تمرین تیم ملی بزرگسالان در نهایت ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید و ملی پوشان پس از گرم کردن بدن هایشان به هتل محل اقامت خود رفتند.